Informare privind lichidarea MALEV Ltd.

 

22 februarie 2012În decizia din 14.02.2012, Tribunalul Metropolitan Budapesta a declarat insolvenţa companiei MALEV Ltd. şi a decis lichidarea acesteia. Tribunalul a numit ca lichidator societatea Hitelintezeti Felszamolo Nonprofit Kft. (Credit Institutional Liquidator Nonprofit Ltd.) şi a extins moratoriul statutar extraordinar cu 90 de zile. Decizia se aplică cu data pronunţării acesteia.

Astfel, toţi creditorii care intenţionează să depună plângere împotriva MALEV Ltd. trebuie să prezinte plângerile lichidatorului pentru a fi înregistrate într-un termen de 40 (patruzeci) de zile de la data deciziei tribunalului (14 februarie 2012), adică nu mai târziu de 25 martie 2012. Plângerile prezentate după cele 40 de zile, dar nu mai târziu de 120 de zile de la data deciziei tribunalului vor fi înregistrate, in shimb, sumele compensatorii solicitate vor face subiectul disponibilităţii numai după ce toate celelalte plângeri vor fi integral soluţionate.

Atenţie! Neînregistrarea plângerilor, precum şi nefurnizarea tuturor documentelor necesare pentru soluţionarea plângerilor (e-ticket, rezervarea călătoriei, dovada plăţii biletelor, copii după actele de identitate, dovada plăţii taxei de înregistrare a plângerii) în termenul prevăzut mai sus, duc la pierderea drepturilor pe care le au pasagerii de a fi  despăgubiţi de compania MALEV Ltd.

Furnizarea datelor şi a documentelor menţionate mai sus este aplicabilă şi pasagerilor care au expediat deja plângerile împotriva MALEV Ltd. în ultimele 2 săptămâni! Lansarea procedurilor de lichidare a companiei reprezintă o nouă situaţie legală, deci plângerile vor trebui expediate din nou.

Documentele trebuie să indice cu exactitate baza plângerilor şi trebuie transmise la următoarea adresă: Hitelintezeti Felszamolo Nonprofit Kft., 1071 Budapest, Damjanich u. 11-15, Hungary. Dovada plăţii taxei de înregistrare a plângerii trebuie ataşată documentelor. Taxa de înregistrare este în valoare de 1% din sumele compensatorii cerute, dar nu mai puţin de 5.000 HUF şi nu mai mult de 200.000 HUF, taxă ce se poate plăti prin transfer bancar în contul numărul :

IBAN: HU91 1003 2000 0148 3013 2400 0004
SWIFT: MANE HU HB
al Fovarosi Birosag Gazdasagi Hivatala
(Biroul Administrativ al Tribunalului Metropolitan Budapesta).

Vă sugerăm ca, în momentul efectuării transferului bancar să completaţi ordinul de plată în spaţiul destinat scopului plăţii menţionând numărul procedurii judiciare pentru care efectuaţi plata, aceasta fiind:

9.Fpk.01-12-000895/15.sz.

Procedurile de lichidare a companiei MALEV Ltd. sunt guvernate de limba maghiară. Acest fapt înseamnă practic că toate documentele expediate în vederea soluţionării plângerilor dumneavoastră vor trebui să fie furnizate în limba maghiară (traduceri legalizate).

Centrul European al Consumatorilor România, în colaborare cu Centrul European al Consumatorilor Ungaria, va depune toate eforturile necesare pentru obţinerea clarificărilor necesare de la lichidatorul numit precum şi va acorda ajutorul necesar în cazul în care în timpul procesului de lichidare consumatorii vor primi documente oficiale de la lichidatorul companiei, fiind necesară traducerea acestora.

Un formular pentru completarea plângerilor dumneavoastră este disponibil la sfarsitul acestei comunicari.

Atenţie! Numai plângerile transmise în mod corespunzător la adresa de mai sus, în termenul menţionat şi pentru care s-a achitat integral taxa de înregistrare, vor fi înregistrate.

Informaţiile de interes general privitoare la procesul de lichidare al companiei MALEV Ltd. vor fi publicate cu regularitate pe website-ul MALEV Ltd.: www.malev.hu şi www.malev.com.

print

Lasă un comentariu