Informații privind insolvența Air Berlin

Informații privind insolvența Air Berlin

La data de 01.11.2017 instanța de insolvență Berlin Charlottenburg a luat decizia de a deschide procedura de insolvență a operatorului de transport aerian Air Berlin, numărul dosarului fiind: 36a IN 4295/17. Creditorii, printre care și consumatorii care au avut zboruri anulate, au posibilitatea de a-și transmite solicitările către administratorul judiciar:

Air Berlin Gruppe / Lucas Flöther

Postfach 10 30 10

18005 Rostock

Germania

Solicitarea poate fi făcută numai în scris. Creditorii trebuie să indice suma solicitată și să transmită un rezumat al cazului, spre exemplu ”solicit plata unei compensații în valoare de XXX € ca urmare a anulării zborului Air Berlin ABXXXX de la XXX către XXX”. Este recomandat consumatorilor să indice și numărul rezervării, precum și numărul de înregistrare al reclamației la Air Berlin, dacă au făcut o astfel de reclamație (acest număr de înregistrare a fost transmis automat, dacă s-a făcut o reclamație prin intermediul formularului online al Air Berlin).

Termenul limită pentru transmiterea solicitărilor este 01.02.2018.

Decizia instanței de insolvență, în limba germană, poate fi descărcată aici: https://www.airberlin-inso.de/assets/downloads/ab-plc-kg/36a-IN-4295-17_Beschluss_Eroeffnung.pdf.

ECC Romania nu se poate implica în soluționarea cazurilor tranfrontaliere pe cale amiabilă în cazul procedurilor de insolvență. Demersurile trebuie făcute direct de consumator către administratorul judiciar sau, dacă este cazul, către instanța de insolvență, iar toate solicitările sunt analizate și soluționate de către instanța de insolvență competentă.

De asemenea, trebuie avut în vedere faptul că șansele de a obține sumele de bani solicitate în cadrul unei proceduri de insolvență de către consumatori sunt de obicei extrem de mici, valoarea datoriilor companiei intrate în procedură de insolvență fiind în aceste cazuri mai mare decât valoarea activelor.

print

Lasă un comentariu