Cumpărarea unei maşini din Uniunea Europeană

1. Cumpărarea unei mașini noi

O mașină nouă presupune un cost mai ridicat, dar îți oferă şi o garanţie mai mare. Dacă vei opta pentru o mașină folosită preţul va fi mai mic, dar devalorizarea în timp este mai lentă decât pentru una nouă. Important este să alegi mașina care se potriveşte cel mai bine nevoilor şi bugetului tău.

În momentul în care te-ai decis, poți trece la efectuarea unei cercetări despre tipul de mașină dorită, opţiuni, preţul mașinii și al fiecărei opțiuni suplimentare în parte, precum şi despre facilităţile acordate, opţiunile de finanţare şi garanţia oferită.

Când compari prețurile practicate în diferite țări pentru un anumit model, trebuie să te asiguri că este vorba de aceleași dotări și caracteristici tehnice (aer condiționat). Acestea pot diferi de la o țară la alta.

Testarea mașinii este foarte importantă, deoarece te poate ajuta să afli mai multe informaţii despre aceasta: confortul interior, design-ul şi complexitatea planşei de bord, comportamentul la drum, antiblocare frâne, etc.

Aşadar, nu ezita să faci o programare la “test drive”, pentru a te convinge că mașina aleasă este cea care corespunde cel mai bine exigenţelor tale.

“Test drive-ul” nu te obligă în niciun fel faţă de vânzător.

Conform principiilor sistemului comun al taxei pe valoare adăugată (TVA), operațiunea de vânzare cumpărare a unei mașini noi se taxează cu TVA în Uniunea Europeană o singură dată și întotdeauna în statul membru de destinație. Așadar, dacă intenționezi să cumperi o mașină nouă de la un dealer dintr-o țară a UE și să o înmatriculezi în țara în care locuiești deja sau urmează să te stabilești, ai obligația de a plăti TVA-ul doar în țara ta de reședință.

Nu este exclus să fii obligat la plata TVA de două ori, o dată în statul membru UE de unde ai cumpărat mașina, dacă vânzătorul este personă juridică înregistrată în scopuri de TVA, adică aplică TVA pe factura de vânzare, și încă o dată în statul membru de reședință unde vei înmatricula mașina. Însă, dacă faci dovada că mașina urmează a fi înmatriculată în țara ta, atunci vânzătorul nu ar trebui să aplice TVA pe factură. Dacă totuși se întâmplă acest lucru, trebuie să procedezi la recuperarea TVA plătit vânzătorului, după înmatricularea mașinii.

Poți să recuperezi o parte din TVA-ul plătit la cumpărarea mașinii dacă ai vândut mașina nouă astfel cumpărată, înainte de a trece termenul de 6 luni de la data punerii acesteia în circulație.

O mașină vândută în UE este considerată nouă dacă este vândută în termen de cel puțin 6 luni de la data la care a fost pusă în curculație sau are mai puțin de 6000 km la bord.

Odată luată hotărârea de a cumpăra mașina, vânzătorul trebuie să îți înmâneze următoarele documente:

 • contractul de vânzare – cumpărare care trebuie să cuprindă denumirea (numele) şi adresa vânzătorului şi domiciliul tău, preţul cu/fără TVA, caracteristicile mașinii – marcă, tip, anul punerii în circulaţie, kilometraj – , data achiziţiei, modalităţi de plată, data livrării, inserarea unor condiţii speciale, după caz;
 • factura de achiziţie menţionând cel puţin preţul fără TVA, numărul de şasiu al mașinii și codul de TVA al dealer-ului auto; acest document trebuie să indice în mod clar că este vorba de o mașină nouă;
 • cartea de identitate a mașinii;
 • Certificatul de Conformitate CE – valabil pentru toate statele membre UE.

2. Cumpărarea unei mașini folosite (second-hand)

O mașină este considerată ca fiind second-hand dacă este vândută cu mai mult de 6 luni de la data la primei înmatriculări și are mai mult de 6000 Km.

Dacă mașina va fi cumpărată de la un dealer auto, va trebui să plătești TVA-ul doar pe profitul înregistrat de dealer la vânzarea mașinii respective. TVA-ul nu va fi evidențiat pe factură, iar mașina nu va fi supusă regimului TVA în țara ta de destinație.

Dacă mașina va fi cumpărată de la o persoană fizică, preţul plătit va fi fără TVA.

Atunci când cumperi o mașină second hand trebuie să fii precaut, deoarece vânzătorii au tendinţa să dea mașinilor un aspect cât mai atrăgător. De aceea, pentru a fi sigur că nu vei fi dezamăgit de alegerea făcută, este indicat să controlezi şi să testezi în detaliu mașina înainte de cumpărare.

Unele târguri auto pun la dispoziţia cumpărătorilor, la cerere şi contra cost, servicii de evaluarecomputerizată a stării tehnice a mașinilor second-hand, oferite spre vânzare. Pentru mașina astfel testată se întocmeşte o listă de evaluare, care arată procentajul uzurii fiecărui subansamblu în parte, fie că este vorba de elementele caroseriei, emisii poluante, transmisie, motor, fie că este vorba de frâne, instrumente de bord, suspensii, şasiu.

Dacă nu reușești să identifici un astfel de loc, apelează la un service autorizat ce aparține mărcii respectivei mașini, întrucât doar astfel poți avea încredere într-o diagnosticare corectă a stării mașinii.

Legislația Uniunii Europene prevede că toate mașinile trebuie verificate periodic pentru a garanta faptul că acestea sunt în condiții bune de funcționare și îndeplinesc aceleași standarde de siguranță ca în momentul înmatriculării.

Solicită vânzătorului să îți pună la dispoziție documentele care atestă efectuarea inspecției tehnice periodice și valabilitatea acesteia, precum și Certificatul de Inspecție Tehnică Periodică.

Certificatul de Inspecție Tehnică Periodică prezintă următoarele caracteristici:

 • este complementar anexei la certificatul de înmatriculare a mașinii și deci nu înlocuiește anexa care atestă efectuarea ITP și termenul de valabilitate;
 • este scris în limba țării unde este înmatriculată mașina, dar și în limba engleză, fiind disponibil împreună cu anexa la certificatul de înmatriculare al mașinii;
 • permite verificarea valabilității inspecției tehnice periodice a mașinii de către autoritățile de control din țările UE.

Inspecția tehnică efectuată în România are o periodicitate de 2 ani și este valabilă doar pe teritoriul României, chiar și pentru o mașină înmatriculată în alt stat membru al UE.

Pentru a putea călători cu mașina în interiorul UE trebuie să achiziționezi o asigurare de răspundere civilă auto Carte Verde, acest tip de asigurare fiind valabilă pentru toate statele membre ale UE.

Cu toate acestea asigurarea de răspundere civilă auto (RCA), care este valabilă pe teritoriul României, este valabilă într-un atat membru UE dacă:

 • asigurătorul are un sediu principal sau secundar în statul membru respectiv;
 • asigurătorul este autorizat să furnizeze servicii în statul membru respectiv, chiar dacă nu are un sediu pe teritoriul acestuia.

Așadar, se recomandă să verifici împreună cu asigurătorul dacă asigurarea de răspundere civilă (RCA) este valabilă pentru țara în care urmează să călătorești.

Vânzătorul trebuie să îți înmâneze următoarele documente:

 • factura detaliată conţinând o descriere completă a mașinii şi preţul cu TVA, dacă achiziţionezi mașina de la un profesionist. Dacă achiziţionezi mașina de la o persoană fizică, vânzarea trebuie confirmată în scris;
 • originalul certificatului de înmatriculare/cărţii de identitate;
 • atestarea că mașina a fost radiată, în cazul unei înmatriculări anterioare (această atestare se prezintă sub forma unui document separat sau a unei ştampile în certificatul de înmatriculare/cartea de identitate);
 • Certificatul de Conformitate European;
 • orice alt document care atestă exactitatea informaţiilor menţionate pe factură (bon de comandă, contract, documente de expediţie sau de transport, dovada plăţii, talon, certificat de autenticitate etc.)

3. Etapele premergătoare transportului autoturismului în ţara de reşedinţă.

Certificatul de Conformitate European, indiferent că vorbim de o mașină nouă sau de una second hand, este documentul necesar pentru înmatriculare în ţara de rezidenţă. Certificatul constituie dovada că mașina corespunde cerinţelor tehnice stabilite de lege.

Dacă vânzătorul se află în imposibilitatea de a-ți remite acest document, te poți adresa directfabricantului mașinii. Acesta îți va putea remite un certificat de conformitate contra cost, într-un termen rezonabil. Dacă furnizorul nu îți poate furniza un certificat de conformitate, identificareamașinii trebuie efectuată la momentul controlului tehnic.

Mașinile folosite, mai vechi, pentru care nu există Certificat de Conformitate European sunt supuse unei proceduri speciale în momentul controlului tehnic.

Transportul poate fi efectuat de o firmă specializată sau de tine personal. Pentru aceasta trebuie obținută o autorizație de circulație în vederea exportului.

De asemenea, după cumpărarea mașinii trebuie încheiată şi o asigurare temporară de răspundere civilă auto pentru drumul de întoarcere în ţara de rezidenţă în care urmează a fi înmatriculată mașina.

În România există o serie de societăți care se ocupă de întocmirea poliţelor de asigurare de răspundere civilă, precum şi de obţinerea autorizației de circulație în vederea exportului. Asigurarea de răspundere civilă auto în afara teritoriului României (Cartea Verde) acoperă pagubele produse terţilor pe teritoriul altor state.

Pentru a evita eventualele probleme care pot apărea, informează-te asupra condițiilor pe care trebuie să le îndeplinești pentru tranzitarea altor state membre UE.

Pe teritoriul României autorizația are o valabilitate de 30 de zile. Aceasta se obţine de la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor din cadrul Instituției Prefectului Municipiului București.

Actele necesare pentru înmatricularea unei mașini în România sunt:

 • cererea de înmariculare;
 • fișa de înmatriculare a mașinii;
 • cartea de identitate a mașinii, original și copie;
 • documentul care atestă dreptul de proprietate asupra mașinii, original și copie;
 • dovada efectuării inspecției tehnice periodice, în termenul de valabilitate al acesteia;
 • asigurarea internațională tip Carte Verde, original și copie;
 • documente de înmatriculare eliberate de autoritățile străine, în original, precum și plăcile cu numere de înmatriculare străine;
 • certificatul de autenticitate al vehiculului, cu excepția vehiculelor noi;
 • formularul “Certificat privind atestarea plății taxei pe valoare adăugată“, în cazul achizițiilor intracomunitare de mijloace de transport noi;
 • fomularul “Certificat”, dacă mașina nu este nouă;
 • dovada plății taxei de înmatriculare;
 • dovada de plată a timbrului de mediu, pentru cazul în care mașina nu a mai fost înmatriculată în România;
 • dovada de plată a contravalorii certificatului de înmatriculare;
 • dovada de plată a contravalorii plăcuțelor cu număr de înmatriculare;
 • procură, după caz.

Documentele originale se restituie pe loc, după confruntarea copiilor cu acestea.  Cartea de identitate se restituie odată cu predarea certificatului de înmatriculare a mașinii și a plăcuțelor cu numărul de înmatriculare.

Pentru situația unei mașini cumpărate din altă țară UE decât România și pentru care nu deții documentele de înmatriculare eliberate de autoritățile străine, în original, înmatricularea poate fi realizată doar în baza unei confirmări că mașina poate fi reînmatriculată în România din partea statului membru din care ai cumpărat mașina. Până la clarificarea situației mașina poate fi condusă în baza unei autorizații de circulație provizorie.