Metode de plată

1. Generalități

Odată cu crearea pieţei unice şi cu adoptarea euro, graniţele naţionale se estompează, una dintre consecinţe fiind şi aceea a eliminării diferenţele dintre plăţile naţionale şi transfrontaliere.

Aşadar, dumneavoastră, în calitate de consumator european, puteţi să efectuaţi pe tot cuprinsul zonei euro, plăţi cu numerar sau fără numerar, indiferent de statul membru din care proveniţi şi de statul membru în care efectuaţi plata.

Cu toate că plăţile cu numerar reprezintă cea mai veche formă de circulaţie a banilor, fiind una dintre cele mai uzitate metode de plată, în prezent asistăm la dezvoltarea sistemelor de plăţi fără numerar, numite si plăţi non cash, printre care se numără plata cu cardul bancar, plata prin conturi virtuale, plata prin transfer bancar şi plata cu cecul.

2. Plata cu numerar

Chiar dacă Uniunea Europeană este compusă din 27 de state, doar 13 dintre acestea au adoptat moneda euro, astfel că se impune ca, într-o primă etapă, să vă informaţi dacă ţară pe care urmează să o vizitaţi şi în care urmează să faceţi achiziţii face parte din zona euro sau nu. În funcţie de aceasta, plăţile urmează a fi efectuate în bancnote şi monede euro pentru ţările din zona euro, şi în bancnote şi monede străine locale pentru ţările care nu fac parte din zona euro.

Pentru produsele/serviciile achiziţionate din afara zonei euro, va trebui să efectuaţi plăţile cu moneda străină care poate fi obţinută atât din ţara dumneavoastră de reşedinţă prin apelarea la serviciile unei bănci/case de schimb valutar, cât şi din ţara pe care o vizitaţi, apelând la o bancă locală.

Pentru retragerea de numerar în străinătate trebuie avute în vedere următoarele aspecte:

 • pentru statele din afara zonei euro, cursul de schimb aplicabil este cel din ziua în care tranzacţia a fost confirmată şi nu cel din ziua în care a fost făcută. Mai mult decât atât, banca poate opri, din cont, un comision pentru fiecare operaţiune efectuată.
 • pentru statele din zona euro se poate percepe un comision, valoarea acestuia urmând a fi aceeaşi, indiferent că retragerea a fost făcută pe teritoriul naţional sau într-un alt stat din zona euro.

3. Plata cu cardul

Plata cu cardul este posibilă în majoritatea statelor membre ale Uniunii Europene, indiferent că vorbim de un contract de vânzare-cumpărare a unui produs/serviciu încheiat verbal sau de un contract încheiat la distanţă (prin poştă, prin telefon sau prin intermediul Internetului).

Cardurile de credit sunt din ce in ce mai utilizate de către consumatori întrucât sunt în mare parte acceptate şi permit administrarea mai uşoară şi mai rapidă a cheltuielilor. Pentru mai multă siguranţă, este indicat să solicitaţi băncii emitente a cardului informaţii despre tipurile de card acceptate în statul membru al Uniunii Europene dorit.

Achiziţiile on line reprezintă o alternativă din ce în ce mai utilizată la magazinele tradiţionale, întrucât oferă posibilitatea de a va informa şi de a compara preţurile practicate de comercianţii de pe întreg teritoriul Uniunii Europene, pentru a putea lua o decizie în cunoştinţă de cauză.

În acest sens trebuie să ştiţi că pentru plata unui produs/serviciu prin intermediul Internetului vi se solicită informaţii legate de numărul cardului bancar cu care se efectuează plata şi data emiterii lui. În cazul în care sunteţi deja înscris trebuie doar să vă autentificaţi, urmând ca suma să fie debitata din contul dvs.

Cu toate că plata cu cardul este o metodă rapidă şi ieftină, pentru protecţia dumneavoastră împotriva fraudelor se recomandă să vă creaţi un subcont al contului bancar principal, nefiind recomandat să dispuneţi pe card de toată suma existentă în cont. De asemenea, este indicat ca pe cardul cu care efectuaţi plăţi on line să deţineţi o sumă cât mai apropiată de cea pe care trebuie să o plătiţi pentru produsele comandate, cu menţiunea că dacă plata se face în Euro, cursul de schimb poate fi mai mare deoarece acestea este raportat la MasterCard/Visa/American Express şi nu la cursul afişat de banca la care efectuaţi plata.

Se recomandă ca atunci când plătiţi cu cardul să vă asiguraţi că suma plătită este aceeaşi cu suma imprimata pe chitanţă. Orice neregula constatată trebuie reclamată imediat şi în scris.

Până la verificarea extrasului de cont este bine să păstraţi chitanţele tranzacţiilor efectuate.

4. Plata prin conturi virtuale

Plata prin conturi virtuale funcţionează ca un cont bancar, totul realizându-se electronic. Astfel, contul virtual este „alimentat”, prin utilizarea unui card bancar compatibil cu plăţile on line, cu o anumită valoare, banii urmând a fi transferaţi din contul bancar în cel electronic prin intermediul serviciilor de tip Internet banking sau prin depunerea acestora la casieria băncii.

În România, serviciile de tipul cont virtual sunt oferite de societăţi precum PayPal.com, Moneybookers.com şi Mondopay.com, societăţi care intermediază atât plăţile şi transferurile electronice de bani către/dinspre utilizatorii aceluiaşi site, cât şi plăţile produselor achiziţionate on line de la magazinele care acceptă contul virtual, ca metodă de plată.

Plata prin intermediul conturilor virtuale este o metodă cu un înalt sistem de securitate împotriva fraudelor, deoarece datele cardului dumneavoastră nu sunt aduse la cunoştinţa comerciantului, acestea fiind stocate de societatea care procesează plata. De asemenea, această metodă de plată oferă o înaltă protecţie în ceea ce priveşte plăţile neautorizate, pentru situaţii de acest gen existând posibilitatea recuperării banilor cu ajutorul societăţii procesatoare de plăţi.

 • crearea unei adrese de email cu destinaţie exclusivă pentru conturi virtuale de plată;
 • folosirea unei parole cât mai complicate şi greu de intuit, precum şi modificarea acesteia periodic;
 • deţinerea unui card bancar compatibil cu plăţile on line;
 • asocierea unor conturi EURO şi USD cardului principal;
 • deţinerea serviciului Internet banking necesar vizualizării tranzacţiilor efectuate din contul dumneavoastră;
 • folosirea, pe cât posibil, doar a calculatorului personal, pentru a evita stocarea parolei şi a user name-ului pe alte calculatoare utilizate pentru efectuarea plăţilor on line;
 • nedivulgarea PIN-ului şi datelor contului dumneavoastră către terţe persoane;
 • păstrarea paginii unde s-a efectuat tranzacţia şi pe cele care includ condiţii de achitare a preţului sau condiţii de livrare a produsului/serviciului comandat.
 • nu vă lăsaţi atraşi de alte site-uri sub pretextul că veţi fi direcţionat către web site-ul procesatorului de plăţi;
 • citiţi cu atenţie email-urile primite şi verificaţi cu atenţie site-ul pe care introduceţi datele de identificare. Acesta trebuie să înceapă cu https:// şi nu cu „http://”.

5. Plata prin transfer bancar

Plata prin transfer bancar presupune cunoaşterea de către dumneavoastră a datelor bancare ale operatorului economic de la care aţi cumpărat produse/servicii, respectivcodul BIC, care arată banca unde este deschis contul operatorului economic, şi codul IBAN, care reprezintă numărul de cont al operatorului economic.

În cazul transferului bancar executat ocazional, în vederea executării corecte a acestuia, trebuie să puneţi la dispoziţia prestatorului de servicii de plată următoarele informaţii: codul unic de identificare şi numele/denumirea beneficiarului plăţii, necesar identificării precise a acestuia; pentru România codul unic de identificare este combinaţia contului IBAN şi codul BIC/SWIFT al băncii; suma aferentă tranzacţiei; detaliile plăţii; opţiunea privind modul de percepere a comisioanelor aferente.

Pentru a fi sigur ca operaţiunea de transfer bancar va fi executata fără probleme, verificaţi dacă instrucţiunile sau comunicările transmise către bancă sunt clare şi conţin date corecte, deoarece banca nu are obligaţia de a verifica numele titularului contului indicat de dumneavoastră în ordinul de plată şi nici numărul contului acestuia, plata urmând a fi efectuată în contul indicat de dv. în instrucţiunea de plată.

Termenul de execuţie pentru ordinele de plata este de 3 zile in cazul plăţilor internaţionale şi intra bancare, cu posibilitatea extinderii termenului de execuţie la 4 zile lucrătoare, în cazul plăţilor ordonate pe suport de hârtie.

Banca poate să vă refuze executarea ordinului de plată în următoarele cazuri: ordinul de plată este neclar sau nu cuprinde instrucţiunile necesare executării, spre exemplu nu este menţionat codul unic de identificare sau nu este precizată suma care urmează a fi transferată; disponibilităţile din contul dv. nu sunt suficiente pentru efectuarea plăţii şi pentru plata comisioanelor datorate băncii; există dispoziţii de poprire, de sechestru asigurător sau altă dispoziţie de indisponibilitate emise de o altă autoritate asupra sumelor aflate în contul dumneavoastră; aveţi datorii scadente către bancă; tranzacţia nu este în conformitate cu reglementările legale în vigoare. Refuzul executării ordinului de plată trebuie să facă obiectul unei notificări transmise către dumneavoastră.

 • Ordinul de plată poate fi revocat până în ziua lucrătoare anterioară datei solicitate pentru executare, dar numai în cazul în care data executării este una în viitor; banca poate percepe un preţ pentru revocare.Ordinul de plată nu se poate revoca după ce acesta a fost primit de bancă.

În conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr.924/2009 al Parlamentului European si al Consiliului privind plăţile transfrontaliere in Comunitate si de abrogare a Regulamentului (CE) nr.2560/2001 taxele pentru transferurile transfrontaliere în euro sunt aceleaşi ca şi pentru transferurile interne în euro.

6. Plata cu cecul

Plata cu cecul este o metodă mai puţin utilizată în Uniunea Europeană. In statele din zona euro puteţi apela la metoda de plată cu cecul pentru plata în euro, numai dacă operatorul economic acceptă acest lucru, cu mențiunea ca pentru aceasta se pot percepe anumite comisioane, care pot varia de la o instituție bancara la alta.