Pachetele de servicii de călătorie

1. Generalități

Pentru a putea discuta de un pachet de servicii de călătorie, trebuie îndeplinite mai multe condiții.

În primul rând, pachetul de servicii de călătorie trebuie să fie o combinație a cel puțin două tipuri de servicii de călătorie diferite. Serviciile de călătorie pot fi:

 • transportul de pasageri, indiferent de modalitate în care se realizează (avion, tren, etc.)
 • cazarea
 • închirierea de autoturisme
 • orice alt serviciu de călătorie care nu este parte intrinsecă a unui alt serviciu de călătorie menționat anterior (de ex. (tur ghidat, intrare la un concert sau la un eveniment sportiv, închirierea de echipament sportiv etc.). În cazul acestora din urmă, o combinație între unul din serviciile de transport, cazare, închiriere auto și alt serviciu turistic poate fi considerată pachet de servicii de călătorie doar dacă serviciul adițional reprezintă cel puțin 25 % din valoarea totală a călătoriei sau este o componentă esențială a călătoriei.

În al doilea rând, vorbim de pachete de servicii de călătorie atunci când:

 • serviciile de călătorie sunt achiziționate în baza unui contract unic, de la un singur comerciant, fie ca o combinație prestabilită oferită de comerciant, fie ca o combinație realizată la cererea dumneavoastră, la momentul rezervării.
 • serviciile de călătorie sunt achiziționate în baza unor contracte separate, de la comercianți diferiți și este îndeplinită una din următoarele condiții:
  • cumpărați serviciile de călătorie dintr-un singur punct de vânzare (agenție de voiaj, call centre, site) și selectați serviciile înainte de a accepta să plătiți, adică înainte de a încheia primul contract. Este cazul, de exemplu, atunci când diferite servicii de călătorie sunt adăugate într-un coș de cumpărături sau sunt selectate în alt mod înainte de încheierea unui contract.
  • serviciile sunt vândute la un preț global
  • serviciile au fost promovate/vândute ca „pachet” sau sub o denumire similară
  • serviciile de călătorie sunt combinate după încheierea unui contract în baza căruia aveți dreptul de a alege dintr-o selecție de diverse servicii de călătorie, de exemplu un pachet de călătorie-cadou
  • achiziționați servicii de la comercianți diferiți în cadrul unui singur proces de rezervare on-line în care primul comerciant transmite numele dumneavoastră, adresa de e-mail și detaliile de plată către următorul sau următorii comercianți, iar restul contractelor sunt încheiate în termen de 24 de ore de la încheierea primului (pachetele de tip „click-through”).

Pachetele de servicii de călătorie sunt comercializate de agenții de turism care pot fi:

 • agenții de turism organizatoare, sunt cele care:
  • combină și vând pachete de servicii de călătorie, direct sau printr-un intermediar ori împreună cu acesta
  • transmit datele dumneavoastră către alți comercianți în vederea realizării unui pachet de servicii de călătorie
 • agenții de turism intermediare, sunt cele care vând efectiv pachetele de servicii de călătorie combinate de o agenție de turism organizatoare

Regulile privind pachetele de servicii de călătorie nu se aplică:

 • serviciilor de călătorie de sine-stătătoare (de exemplu, biletul de avion sau cazarea rezervată separat),
 • anumitor tipuri de călătorii în interes de serviciu vândute pe baza unui acord-cadru încheiat între doi comercianți,
 • pachetelor oferite cu titlu ocazional și fără scop lucrativ, unui grup limitat de persoane
 • pachetelor cu o durată mai mică de 24 de ore, cu excepția cazului în care includ cazare.

2. Contractul de comercializare a pachetelor de servicii de călătorie

Înainte de a încheia contractul de privind pachetul de servicii de călătorie, trebuie să primiți cel puțin următoarele informații:

 • principalele caracteristici ale serviciilor de călătorie: destinația, itinerariul, perioadele sejurului, numărul de nopți incluse, dacă este cazul, mijloacele de transport (caracteristici, categorii, locuri și date de plecare și întoarcere, locuri și date pentru opririle intermediare), locația (caracteristici, categoria turistică a unităților de cazare), servicii de masă oferite, vizite sau excursii incluse în preț, faptul că serviciile sunt furnizate ca parte a unui grup și dimensiunea aproximativă a grupului, dacă este cazul, limba în care poate beneficia de alte servicii, informații privind adecvarea vacanței la nevoile persoanelor cu mobilitate redusă.
 • date privind agenția de turism organizatoare și, dacă este cazul, agenția de turism intermediară: denumire comercială, sediu social, numere de telefon și adrese de e-mail.
 • prețul total al pachetului, inclusiv taxe și comisioane, tarife, penalități de încetare și alte costuri suplimentare
 • modalități de plată, suma sau procentajul din preț care urmează să fie achitat ca avans, calendarul pentru achitarea restului ori garanții financiare care trebuie furnizate
 • numărul minim de persoane care trebuie realizat pentru a se presta pachetul și termenul până la care se poate înceta contractul dacă nu se întrunește acest număr
 • informații generale privind cerințele legate de pașaport și vize, termenele aproximative pentru obținerea vizelor și informații referitoare la formalitățile de sănătate din statul de destinație
 • posibilitatea de a înceta contractul și informații privind penalitățile pentru încetare
 • informații privind asigurarea facultativă sau obligatorie destinată să acopere costurile de încetare sau costurile de asistență ori repatriere

Informațiile trebuie furnizate de agenția de turism organizatoare și de agenția de turism intermediară, dacă este cazul, alături de unul din formularele standard prevăzute sub forma unui link sau pe un suport durabil (hârtie, mediu de stocare online, e-mail etc.).

Informațiile privind principalele caracteristici ale serviciilor, prețul pachetului, modalitățile de plată, numărul minim de persoane și posibilitatea de a înceta contractul cu plata unor penalități vor fi parte a contractului și nu pot fi modificate decât prin acordul explicit al părților. Dacă este cazul, înainte de încheierea contractului, agenția de turism trebuie să vă transmită orice modificare a informațiilor precontractuale în mod clar, inteligibil și bine evidențiat.

În cazul în care agenția de turism nu v-a informat asupra comisioanelor, tarifelor, penalităților de încetare sau altor costuri suplimentare înainte de încheierea contractului, nu veți putea fi obligați să suportați aceste costuri.

Contractul privind pachetele de servicii de călătorie trebuie să conțină toate informațiile precontractuale menționate mai sus, precum și unele informații suplimentare:

 • cerințele dumneavoastră speciale pe care agenția de turism organizatoare le-a acceptat
 • informații cu privire la faptul că agenția de turism organizatoare este responsabilă de executarea corespunzătoare a serviciilor și că este obligată să vă acorde asistență în cazul în care vă aflați în dificultate
 • date privind entitatea sau autoritatea responsabilă de protecția în caz de insolvență: denumire și date de contact
 • numele, adresa, numărul de telefon / fax, adresa de e-mail ale reprezentantului local al agenției de turism organizatoare sau ale unui punct de contact sau alt serviciu care permite contactarea rapidă a agenției de turism organizatoare în cazul unor probleme
 • informații privind obligația dumneavoastră de a comunica orice neconformitate constatată
 • în cazul minorilor neînsoțiți, informații care să permită contactul direct cu minorul sau persoana responsabilă în locul în care este cazat minorul
 • informații privind procedurile interne de soluționare a reclamațiilor, informații privind mecanismele de soluționare alternativă a litigiilor (SAL) și privind soluționarea online a litigiilor (SOL)
 • informații privind dreptul dumneavoastră de a transfera contractul către un alt călător

Limbajul contractului trebuie să fie simplu și inteligibil, iar în cazul în care sunt în formă scrisă, textul trebuie să fie lizibil.

Informaţiile contractuale trebuie să vă fie prezentate în limba română într-o formă accesibilă, astfel încât acestea să fie înţelese cu uşurinţă, fără a exclude prezentarea acestora şi în alte limbi. Această regulă se aplică doar pentru contractele încheiate de consumatori români cu agenții de turism organizatoare sau intermediare cu sediul în România, precum și pentru contractele încheiate de consumatori români cu agenții de turism cu sediul în alte state membre și care își desfășoară activitatea comercială sau profesională în România ori care își direcționează activitățile prin orice mijloace către România.

Agenția de turism trebuie să vă pună la dispoziție la încheierea contractului un exemplar sau o confirmare a acestuia, conținând toate informațiile menționate anterior, pe suport durabil.

Dacă încheiați contractul în prezența simultană a ambelor părți, aveți dreptul să solicitați o copie pe suport hârtie.

Cu suficient timp înainte de începerea executării contractului, agenția de turism organizatoare trebuie să vă pună la dispoziție toate chitanțele, bonurile și biletele necesare, informațiile privind ora programată a plecării, termenul limită pentru înregistrare, orele programate ale opririlor intermediare, legăturilor de transport și sosirii.

Agenția de turism nu are dreptul să vă solicite efectuarea plății finale cu mai mult de 5 zile înainte de data la care vă transmite documentele de călătorie în baza cărora puteți efectua serviciile de călătorie achiziționate.

Agenția răspunde pentru orice erori cauzate de defecțiuni tehnice din sistemul de rezervare care îi sunt imputabile și, în cazul în care a fost de acord să organizeze rezervarea, pentru erorile comise în timpul procesului de rezervare.

Agenția nu răspunde pentru erorile de rezervare care vă sunt imputabile sau cauzate de circumstanțe inevitabile și extraordinare.

Prețul total al contractului poate fi crescut numai dacă majorarea privește costul carburantului, taxele impuse de terțe părți (de ex. taxa turistică) sau cursul de schimb relevant pentru pachet.

Creșterea poate fi realizată numai dacă această posibilitate este prevăzută în mod expres în contract și este menționat clar și dreptul dumneavoastră la scăderea prețului, dacă este cazul, în urmă scăderii costului carburantului, taxelor sau cursului de schimb.

În plus, agenția de turism poate majora prețul numai dacă vă transmite o notificare clară și inteligibilă, însoțită de o justificare a creșterii și de un calcul, pe un suport durabil cu cel puțin 20 de zile înainte de începerea călătoriei.

Agenția de turism poate modifica alte clauze ale contractului înainte de începerea executării, numai dacă:

 • acest lucru este prevăzut în mod expres în contract
 • modificarea este nesemnificativă
 • agenția de turism vă informează despre modificare în mod clar, inteligibil și bine evidențiat, pe un suport durabil

Se consideră a fi modificare semnificativă, printre altele, schimbarea locului de cazare. În acest caz agenția de turism vă poate oferi cea mai apropiată variantă din locația respectivă, de o calitate echivalentă sau superioară.

În cazul în care agenția de turism modifică semnificativ oricare din caracteristicile principale ale serviciilor de călătorie sau prețul crește cu mai mult de 8% din prețul total, aveți posibilitatea de a:

 • accepta modificare propusă sau de a
 • înceta contractul, fără penalități. Agenția de turism trebuie să vă ramburseze toate sumele plătite în termen de 14 zile de la încetarea contractului. Dacă este cazul, agenția de turism poate fi obligată să plătească o despăgubire.

Dacă optați pentru încetarea contractului, fără penalități, puteți accepta un alt pachet, dacă este oferit de agenția organizatoare, de o calitate echivalentă sau superioară.

Agenția de turism trebuie să vă informeze, în plus față de modificarea contractului, cu privire la:

 • termenul în care trebuie să vă exprimați opțiunea în privința acceptării modificării sau încetării contractului
 • consecințele lipsei de reacție în termenul menționat
 • dacă este cazul, pachetul de înlocuire oferit și prețul acestuia.

În cazul în care modificările aduse contractului au drept consecință scăderea calității sau a costului pachetului ori în cazul în care pachetul de înlocuire este de calitate inferioară sau are un cost mai mic, aveți dreptul la o reducere de preț corespunzătoare.

Puteți înceta contractul privind pachetele de servicii de călătorie în orice moment înainte de începerea executării. În această situație, agenția de turism vă poate solicita o penalitate de încetare adecvată și justificabilă, care poate fi:

 • standardizată, calculată în funcție de momentul încetării contractului înainte de executarea pachetului și de economiile de costuri și de veniturile realizate în urma revânzării serviciilor de călătorie
 • nestandardizată, calculată pe baza prețului pachetului, din care se scad economiile de cost și veniturile realizate ca urmare a revânzării serviciilor de călătorie.

Agenția de turism trebuie să vă prezinte o justificare pentru cuantumul penalităților de încetare, la cererea dumneavoastră, și să vă ramburseze suma rămasă după scăderea penalităților în termen de 14 zile de la încetarea contractului.

Nu trebuie să plătiți penalități în cazul în care decideți încetarea contractului ca urmare a unor circumstanțe inevitabile sau extraordinare (fenomene naturale extreme, catastrofe, război etc.) care se produc la locul de destinație sau în vecinătatea imediată și care afectează în mod semnificativ executarea pachetului sau transportul la destinație. În acest caz, aveți dreptul să vi se ramburseze toate sumele plătite în termen de 14 zile de la încetarea contractului și nu aveți dreptul să solicitați despăgubiri suplimentare.

Agenția de turism poate înceta contractul privind pachetul de servicii turistice, în următoarele situații:

 • numărul de persoane înscrise pentru participarea la pachetul respectiv este mai mic decât numărul minim stabilit în contract, iar agenția de turism organizatoare vă informează cu privire la încetarea contractului în termenul stabilit în contract, dar nu mai târziu de:
  • 20 de zile înainte de începerea executării pachetului, în cazul călătoriilor care durează mai mult de șase zile;
  • șapte zile înainte de începerea executării pachetului, în cazul călătoriilor care durează între două și șase zile;
  • 48 de ore înainte de începerea executării pachetului, în cazul călătoriilor care durează mai puțin de două zile;
 • agenția de turism organizatoare nu poate executa contractul din cauza unor circumstanțe inevitabile și extraordinare și vă informează, fără întârziere și înainte de începerea executării pachetului.

În aceste două situații, agenția de turism trebuie să vă ramburseze toate sumele plătite în termen de 14 zile de la încetarea contractului și nu aveți dreptul să solicitați despăgubiri suplimentare.

În cazul în care nu mai puteți pleca în călătorie, puteți transfera contractul unei persoane care îndeplinește toate condițiile aplicabile contractului (vârstă, condiții legate de viză etc.). Trebuie să informați agenția pe suport durabil într-un termen de cel puțin 7 zile înainte de începerea executării pachetului.

Agenția de turism trebuie să vă informeze cu privire la costurile efective ale transferului. Costurile trebuie să fie rezonabile și să nu depășească costurile suportate efectiv de agenția de turism organizatoare ca urmare a transferului contractului. Agenția de turism trebuie să vă prezinte dovezi cu privire la costurile suplimentare, comisioanele sau alte costuri generate de transferarea contractului.

Pentru achitarea soldului și a tuturor comisioanelor, tarifelor și altor costuri suplimentare generate de acest transfer, răspundeți în solidar cu persoana către care ați făcut transferul.

În cazul în care apar probleme sau neconformități în timpul executării contractului, vă puteți îndrepta împotriva:

 • Agenției de turism organizatoare, dacă ați achiziționat pachetul direct de la aceasta
 • Agenției de turism organizatoare cu sediul în România, dacă ați achiziționat pachetul de la o agenție de turism intermediară cu sediul în România care a contractat pachetul cu o agenție de turism organizatoare cu sediul în România
 • Agenției de turism organizatoare cu sediul în alt stat membru al Uniunii Europene sau agenției de turism intermediare cu sediul în România, la alegerea dumneavoastră, dacă ați achiziționat pachetul de la o agenție de turism intermediară cu sediul în România care a contractat pachetul cu o agenție organizatoare de turism cu sediul în alt stat membru al Uniunii Europene
 • Agenția de turism intermediară cu sediul în alt stat membru, dacă ați achiziționat pachetul de la o agenție de turism intermediară cu sediul în alt stat membru care a contractat pachetul cu o agenție organizatoare cu sediul în afara Uniunii Europene.

În cazul în care constatați neconformități pe parcursul executării pachetului, aveți obligația să informați, fără întârzieri nejustificate, agenția de turism, utilizând datele de contact ale reprezentantului local sau ale punctului de contact indicate în contract sau contactând direct agenția de turism.

Agenția de turism vă acordă asistență adecvată fără întârzieri nejustificate, dacă vă aflați în dificultate, inclusiv în situații provocate de circumstanțe extraordinare, în special prin:

 • furnizarea de informații corespunzătoare privind serviciile de sănătate, autoritățile locale și asistența consulară;
 • efectuarea comunicărilor la distanță și sprijinirea călătorului în găsirea unor servicii de călătorie alternative.

În cazul în care unul din serviciile de călătorie nu se execută în conformitate cu contractul privind pachetul de servicii de călătorie, agenția de turism remediază neconformitatea, cu excepția unuia din următoarele cazuri:

 • neconformitatea nu poate fi remediată;
 • remedierea implică cheltuieli disproporționate, ținând cont de anvergura neconformității și de valoarea serviciilor de călătorie afectate.

Dacă agenția de turism nu remediază neconformitatea în cazul celor două excepții, iar pachetul include transportul de pasageri, agenția de turism trebuie să vă asigure repatrierea cu transport echivalent, fără întârzieri nejustificate și fără costuri suplimentare.

Dacă nu sunt aplicabile cele două situații de excepție menționate mai sus, în cazul în care agenția de turism nu remediază neconformitatea într-un termen rezonabil stabilit de dumneavoastră, puteți face acest lucru pe cont propriu și puteți solicita rambursarea cheltuielilor necesare. Nu trebuie să specificați un termen dacă agenția de turism refuză să remedieze neconformitatea sau dacă este necesară o remediere imediată.

Dacă neconformitatea afectează în mod substanțial executarea pachetului, iar agenția de turism a omis să o remedieze într-un termen rezonabil stabilit de dumneavoastră, puteți înceta contractul privind pachetul de servicii de călătorie fără plata unei penalități de încetare și, după caz, puteți cere, reducerea prețului și/sau despăgubiri. Dacă pachetul include transportul de pasageri, agenția de turism trebuie să vă asigure repatrierea cu transport echivalent, fără întârzieri nejustificate și fără costuri suplimentare.

Atunci când o parte semnificativă din serviciile de călătorie nu poate fi executată, agenția de turism trebuie să vă ofere, fără costuri suplimentare, servicii alternative corespunzătoare pentru continuarea derulării pachetului, pe cât posibil echivalente sau de mai bună calitate decât cele specificate în contract, inclusiv în cazul în care întoarcerea la locul de plecare nu este asigurată astfel cum s-a convenit. În cazul schimbării cazării, se consideră a fi serviciu alternativ corespunzător pentru continuarea derulării pachetului oferirea cazării în aceeași locație, în cea mai apropiată variantă față de cea inițială.

În cazul în care serviciile alternative propuse au drept consecință un pachet de o calitate mai scăzută, agenția de turism trebuie să vă acorde o reducere adecvată a prețului.

Aveți dreptul să respingeți serviciile alternative propuse doar în cazul în care acestea nu sunt comparabile cu ceea ce s-a convenit în contractul privind pachetul de servicii de călătorie sau reducerea de preț acordată este inadecvată.

Dacă agenția nu vă poate furniza servicii alternative sau respingeți serviciile alternative așa cum este menționat mai sus, aveți dreptul, după caz, la reducerea prețului și/sau la despăgubiri, fără a înceta contractul de servicii privind pachetul de călătorie. Dacă pachetul include transportul de pasageri, agenția de turism trebuie să vă asigure repatrierea cu transport echivalent, fără întârzieri nejustificate și fără costuri suplimentare.

Dacă este imposibil să vi se asigure întoarcerea astfel cum s-a convenit în contract din cauza unor circumstanțe inevitabile și extraordinare, agenția de turism organizatoare suportă costul cazării necesare, pe cât posibil de categorie echivalentă, pentru o perioadă care nu depășește trei nopți pe călător. Dacă în legislația specifică privind drepturile pasagerilor sunt prevăzute perioade mai lungi aplicabile mijloacelor de transport relevante pentru întoarcerea dumneavoastră, se aplică perioadele respective.

Limitarea costurilor menționată mai sus nu se aplică persoanelor cu mobilitate redusă și însoțitorilor acestora, femeilor însărcinate și minorilor neînsoțiți și nici persoanelor care au nevoie de asistență medicală specială, cu condiția ca agenția de turism organizatoare să fi fost informată cu privire la nevoile speciale ale acestora cu cel puțin 48 de ore înainte de începerea executării pachetului.

Aveți dreptul să primiți despăgubiri adecvate din partea agenției de turism pentru orice daune pe care le suferiți ca urmare a unei neconformități. Despăgubirea se acordă fără întârzieri nejustificate.

Nu aveți dreptul la despăgubiri pentru daune în cazul în care agenția de turism dovedește că neconformitatea apare într-una din următoarele situații:

 • vă este imputabilă;
 • este imputabilă unei părți terțe care nu are legătură cu furnizarea serviciilor de călătorie incluse în contractul privind pachetul de servicii de călătorie și este imprevizibilă sau inevitabilă;
 • este cauzată de circumstanțe inevitabile și extraordinare.

Dreptul la despăgubiri sau la reducerea prețului în temeiul regulilor privind pachetele de călătorie nu aduc atingere drepturilor călătorilor în temeiul regulilor speciale privind pasagerii în transportul aerian, feroviar, naval, cu autocarul și în temeiul convențiilor internaționale.

Cu alte cuvinte, dacă serviciul de transport inclus în pachetul de călătorie a ajuns cu întârziere sau a fost anulat și sunt îndeplinite condițiile stabilite prin reglementări speciale, aveți dreptul să solicitați despăgubirile prevăzute în temeiul regulilor speciale.

Despăgubirile sau reducerile prețului acordate în temeiul regulilor privind pachetele de călătorie și despăgubirile sau reducerile de preț acordate în temeiul regulamentelor și convențiilor internaționale privind drepturile pasagerilor se deduc unele din altele pentru a evita supracompensarea.

Agențiile de turism organizatoare stabilite pe teritoriul României oferă garanții privind rambursarea tuturor plăților efectuate de dumneavoastră, în măsura în care serviciile relevante nu sunt furnizate ca urmare a insolvenței agenției de turism organizatoare. Aceste garanții sunt reprezentate de scrisori de garanție bancară, polițe de asigurare, fond de garantare a pachetelor de călătorie sau alte instrumente de garantare legal constituite, care pot funcționa distinct sau asociat.

În cazul în care în contractul privind pachetul de servicii de călătorie este inclus transportul de pasageri, agenția de turism organizatoare asigură și garanții pentru repatriere. Se poate oferi continuarea pachetului.

Agențiile de turism organizatoare care nu sunt stabilite într-un stat membru și care vând sau oferă spre vânzare pachete în România sau care, prin orice mijloace, își direcționează activitățile către România au obligația de a furniza garanția menționată mai sus.

Garanția este efectivă și acoperă costurile previzibile în mod rezonabil. Garanția se raportează la:

 • valoarea tuturor plăților efectuate ținând cont de perioada scursă între avansurile plătite și plățile finale și finalizarea pachetelor
 • costurile estimate ale repatrierii în caz de insolvență a agenției de turism organizatoare.

Beneficiați de protecția împotriva insolvenței agenției de turism organizatoare indiferent de locul de reședință, de locul de plecare sau de locul în care se efectuează vânzarea pachetului și indiferent de statul membru în care este situată entitatea responsabilă pentru protecția în caz de insolvență.

Atunci când executarea pachetului este afectată de insolvența agenției de turism organizatoare sau când vă aflați în imposibilitatea întoarcerii în țară din motivul nerespectării de către agenția de turism organizatoare a obligațiilor contractuale asumate și în contractul privind comercializarea pachetului de servicii de călătorie este inclus transportul de pasageri, garanția este disponibilă gratuit pentru a asigura repatrierile și, în cazul în care este necesar, plata cazării înainte de repatriere.

Pentru serviciile de călătorie care nu au fost efectuate, rambursările se acordă fără întârzieri nejustificate, după solicitarea dumneavoastră.

Serviciile de călătorie asociate sunt două sau mai multe servicii de călătorie pe care le achiziționați de la furnizori diferiți, în baza unor contracte separate, dar care sunt interconectate. În astfel de cazuri, un comerciant facilitează rezervarea serviciilor ulterioare, acestea fiind achiziționate în scopul aceleiași călătorii sau vacanțe.

Noțiunea de servicii de călătorie asociate se referă doar la existența a cel puțin două tipuri diferite de servicii de călătorie achiziționate în scopul aceleiași călătorii sau vacanțe, care nu constituie un pachet și care duc la încheierea unor contracte separate cu furnizorii individuali de servicii de călătorie, dacă un comerciant facilitează una dintre următoarele variante:

 • selectarea separată și plata separată de către dumneavoastră a fiecărui serviciu de călătorie cu ocazia unei singure vizite sau a unui singur contact cu punctul său de vânzare;
 • achiziționarea, într-un mod personalizat, a cel puțin unui serviciu de călătorie suplimentar de la un alt comerciant, în cazul în care se încheie un contract cu acest alt comerciant cel târziu în 24 de ore de la confirmarea rezervării primului serviciu de călătorie.

Combinația dintre un serviciu de călătorie, cum ar fi cazarea și un alt serviciu turistic (tur ghidat, intrarea la un concert etc.) poate fi inclusă în categoria „servicii de călătorie asociate” dacă serviciul adițional reprezintă cel puțin 25 % din valoarea totală a călătoriei sau este o componentă esențială a acesteia.

Comercianții care facilitează servicii de călătorie asociate oferă garanții privind rambursarea tuturor plăților pe care le primesc, în măsura în care un serviciu de călătorie care face parte dintr-un serviciu de călătorie asociat nu este efectuat ca urmare a insolvenței lor. În cazul în care astfel de comercianți sunt partea responsabilă pentru transportul de pasageri, garanția acoperă, de asemenea, repatrierea.

Înainte de a încheia orice contract care duce la crearea unor servicii de călătorie asociate sau orice ofertă corespunzătoare, comerciantul care a facilitat serviciile de călătorie asociate, inclusiv în cazul în care comerciantul nu este stabilit într-un stat membru, dar, prin orice mijloace, direcționează astfel de activități către un stat membru, stipulează într-un mod clar, inteligibil și bine evidențiat următoarele:

 • nu veți beneficia de niciunul dintre drepturile care se aplică exclusiv pachetelor și fiecare furnizor de servicii este unicul răspunzător pentru executarea corespunzătoare a contractului referitor la serviciile sale;
 • veți beneficia de protecție în caz de insolvență.

În cazul în care comerciantul care facilitează servicii de călătorie asociate nu a respectat cerințele privind garanțiile în caz de insolvență și informare precontractuală, veți beneficia pentru serviciile incluse în serviciul de călătorie asociat de protecția oferită pentru contractele privind pachetele de servicii de călătorie, respectiv, posibilitatea de a transfera și de a înceta contractul (cu sau fără penalități) ori drepturile stabilite pentru probleme apărute după începerea executării contractului (remedierea neconformității, servicii alternative, rambursări, despăgubiri).

În cazul în care răspunderea aparține agenției de turism organizatoare sau intermediare cu sediul în România vă puteți adresa:

 • fie Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, utilizând formularul online de reclamații disponibil la http://reclamatii.anpc.ro/ sau depunând reclamația direct la sediul Comisariatelor regionale și județene pentru protecția consumatorilor,
 • fie Ministerului Turismului la adresa de e-mail sesizari@mturism.ro.

În cazul în care răspunderea aparține agenției de turism organizatoare sau intermediare având sediul într-un alt stat membru al Uniunii Europene, vă puteți adresa cu o solicitare Centrului European al Consumatorilor din România.